Strona główna Promocja Polecamy Ostatnio dodane Do pobrania Regulamin Kontakt
ASG (176)
Wiatrówki - karabinki (34)
Wiatrówki - pistolety (62)
Kabury, pokrowce, zasobniki (69)
Akcesoria do wiatrówek i ASG (253)
Pistolety gazowe (9)
Samoobrona (73)
Proce (19)
Łuki (50)
Survival (148)
Noże (130)
Optyka (75)
Rzutki (DART) (11)
Wyposażenie taktyczne (37)
Gadżety (1)
Ubiór i wyposażenie (344)


Jeśli masz zastrzeżenia co do funkcjonowania produktu zakupionego w naszym sklepie
wyślij go na nasz adres podany poniżej.


F.H.U. Domex
ul. Mławska 2
87-500 Rypin
(z dopiskiem - SERWIS)
Do zwracanego towaru prosimy koniecznie dołączyć formularz reklamacyjny.
Paczka z produktem reklamowanym powinna zawierać:
- kartę gwarancyjną (z datą zakupu, pieczęcią firmową oraz podpisem sprzedawcy),
- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
- formularz reklamacyjny, zawierający dokładny opis uszkodzenia i Państwa roszczenia gwarancyjne.

Dostarczenie towaru do serwisu odbywa się zawsze na Twój koszt. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Od czasu dostarczenia towaru na serwis usterki będą usuwane w ciągu 30 dni. Jeżeli serwis po otrzymaniu od klienta żadania naprawy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, dokonamy naprawy i dostarczymy towar z powrotem na nasz koszt.

W przypadku reklamacji wymagającej odesłanie towaru za granicę koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Warunki dostarczania przesyłek reklamacyjnych do serwisu:

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą
    sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy wraz z numerem telefonu
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia
    uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była
    nadana. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru
    na czas transportu.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odpłatnie.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przesyłany do serwisu (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy
    z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji i spełnieniu powyższych warunków dostarczenia towaru na serwis towar
    po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem na koszt firmy.

Warunki gwarancji:

Uwaga! W przypadku posługiwania się urządzeniem niezgodnie z jego przeznaczeniem, producent, importer i sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, obrażenia, uszkodzenia lub obrażenia użytkownika. Tym samym wszelkie pretensje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasają.

1. Producent udziela gwarancji na okres 3-12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który
    wydana jest karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od
    dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu
    napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji
    nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady
    uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we
    własnym zakresie; czynności konserwacyjne, dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się
    na zewnątrz wyrobu, itp.(reklamacja taka nie będzie uwzględniana)
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego użytkowania,
      przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo
      wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
11. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę
      gwarancji.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne,
      powodzie, pożary itp.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
      kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
15. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.
16. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

Wszelkie próby ingerencji mechanicznej są zabronione i mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne oraz utratę gwarancji.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt.
Ilość towarów : 0
Suma : 0.00 zł
            

Nasz sklep się rozwija
Na półkach pojawia się
coraz więcej przedmiotów
Polub naszą stronę i
bądz na bieżąco :)


Szybki kontakt

54 280 6246
militariarypin@wp.pl
Mławska 2
87-500 Rypin
Informacje

Zamówienia krok po kroku
Prawo
Pomoc
 
Warunki zakupów

Koszty wysyłki
Czas realizacji zamówienia
Sposób dostawy
Formy płatności
Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru
Reklamacja
Regulamin